เอา Router ต่อ Truewifi[for Openwrt]

posted on 30 Aug 2013 15:05 by s4m3l0 in Code directory Tech, Knowledge, Idea
จากบท ความเก่า
อันนี้ผมทำเป็น Package ipkg เอาไว้ติดตั้งโดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายที่สุด
 
ตอนแรกก็ทำการล็อกอิน @TRUEWIFI ปกติ
หลังจากนั้นให้ทำการ ล็อกอินเข้า Router

ssh root@192.168.1.1

หลังจากนั้นทำการ update package

opkg update

ต่อมาทำการติดตั้ง libopenssl และ curl

opkg install libopenssl curl

หลังจากนั้นทำการติดตั้ง package

opkg install https://auto-truewifi-router-ipkg.herokuapp.com/packages/truewifi_1-1_all.ipk

หลังจากนั้นทำแก้ไข username,password,time,disabled ในไฟล์ /etc/config/truewifi

vi /etc/config/truewifi

สุดท้าย ทำการ Reboot router

reboot

แค่นี้ก็เสร็จล่ะครับ Embarassed

Porject Opensource on github

edit @ 15 Sep 2013 23:47:12 by s4m3l0

Comment

Comment:

Tweet